KARATE KLUB PRE VŠETKY VEKOVÉ KATEGÓRIE

Naši tréneri

Mgr. Ladislav Varga

predseda klubu
3. Dan Goju ryu karate, 4. Kyu Ju Jutsu
Tréner karate I. kvalifikačného stupňa
Skúšobný komisár 3. A triedy - karate

Bc. Attila Ürge

podpredseda klubu
1. Kyu Goju ryu karate, 2. Kyu Ju Jutsu
Tréner I. kvalifikačného stupňa - box, úpoly
Tréner karate I. kvalifikačného stupňa

Miroslav Podhorný

Člen Rady zakladajúcich členov
1. Kyu Goju ryu karate, Rozhodca karate I. kvalifikačného stupňa

Ing. Aleš Gruber

2. Dan Goju ryu karate
Tréner karate I. kvalifikačného stupňa

Mgr. Ondřej Valenta

1. Kyu Shaolin Kempo
3. Kyu Goju ryu Karate
4. Kyu Shotokan Karate
Tréner karate I. kvalifikačného stupňa

Partneri klubu


01
02
03
04
05
Samorin
Ac

Budokan Samaria, o.z. © 2019
BUDOKAN SAMARIA je člen BÚK a SZK